Plant based product innovation

Food from food

Het project Food from Food stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen. Food from Food is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op financieel als praktisch gebied.

Wilderhof verhandelt frambozen, braambessen en aardbeien van teler Eric Jansen. Naast bessen telen ze ook appels en peren. Fruitbedrijf Eric Jansen en warehousingsbedrijf  Wilderhof bvba hebben technische expertise en marktkennis van het zachtfruit met meer dan 20 jaar ervaring. Wilderhof zoekt permanent opportuniteiten in de markt om zo tot technische, organisatorische en economische verbeteringen te komen.

Jaarlijks komt er bij de oogst van de bessen een hoeveelheid restfruit vrij. Het gaat over bessen die beschadigd zijn bij groei of tijdens oogst. Deze zijn niet gewenst bij de retail.

De hoofddoelstelling van de opzet van het project is om een valorisatie te vinden waar zo veel mogelijk van de reststroom van Wilderhof in verwerkt kan worden. Binnen Food From Food wordt gewerkt aan een nieuw product op basis van de huidige nevenstroom.

Food from Food is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019.

Meer info op www.foodfromfood.eu


Schrijf een bericht

Berichten moeten goedgekeurd worden vooraleer deze gepubliceerd worden.